ZŠ  a MŠ  Korytná

Zájmové kroužky

Nabídka vzdělávacích činností a jejich organizace ve školním roce 2017/2018

Vzdělávací činnost ZŠ – zabezpečení

-         nepovinné předměty


Název

Vyučující

Den

Platí pro

Čas

Náboženství

Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš

Pátek

Pátek

pátek

1. – 2. roč.

3. roč.

4. – 5. roč.

13.00 – 13.45

13.15 – 14.00

14.00 – 14.45

 

 

 

 

Zájmová vzdělávací činnost ŠD (kroužky) – zabezpečení

Název

Vyučující

Den

Platí pro

Čas

Florbal

Václav Hadrava

pátek

1. skupina

2. skupina

15.00–15:45

15:45–16:30

 

 

Keramika

Lubica Vicenová

čtvrtek

1. skupina

2. skupina

3. skupina + 2. stupeň

1x za 14 dnů čtvrtek 15:15–16:30

Logopedie

Mgr. Světlana Čagánková

čtvrtek

1. stupeň

12.00 – 12.45

Německý jazyk

Mgr. Petra Píšková

 

úterý

1. – 5. ročník

13.00 – 13.45

Quilling

Mgr. Petra Píšková

středa

5. roč. + 2. stupeň

1xza 14 dnů

15.15 – 16.45

Včelařský

Jiří Martinec

středa

  1. – 5. ročník

1xza 14 dnů

15.00 – 16.30

 

Pozn. Veškeré vzdělávací činnosti jsou zabezpečeny pedagogickým dohledem.

Časová změna kroužků vyhrazena – viz dokumentace ŠD.