ZŠ  a MŠ  Korytná

Historie školy

„Místo pro školu budiž vybráno zcela uprostřed obce jako ve středu kolem něho opsaného kruhu, aby bylo snadno přístupné všem.“ Jan Amos Komenský

 

Školství v Korytné – základní škola

Korytňanské školství je úctyhodného stáří. První písemný doklad o školství v Korytné pochází z roku 1644. Popisuje činnost „podučitele“, který zpíval a kázal při pohřbech. Další odkaz obsahuje nivnická matrika, podle níž zemřel roku 1659 v Korytné „schoal rector“ Jiří Kostelanský. K roku 1677 píše uherskobrodská děkanská matrika, že v Korytné je škola s učitelem. První doklad o školní budově je z roku 1768. Objekt s číslem jedna byl vybaven učebnou a v jejím sousedství stál další dům, kde bydlel učitel. Novou školní budovu postavili místní občané v roce 1833. Ta postupem času přestala vyhovovat potřebám a roku 1896 obec na popud místního správce Josefa Stivara nechala postavit novou školu, která na svém místě stojí doposud.

V obci působili jako správcové nebo ředitelé škol tito:

 • Josef Ondrovič 1768–1787
 • Josef Žluna 1787–1807
 • Jan Hromádka 1807–1836
 • Antonín Cambala 1836
 • Jan Neumann 1836–1841
 • Josef Machek 1841–1883
 • Josef B. Kolář Hochovský 1883–1889
 • Josef Stivar 1890–1926
 • Stanislav Staněk 1926–1928, 1935–1936, 1945–1948
 • František Haničinec 1928-1935
 • František Vařeka 1936-1945
 • Vojtěch Zábojník 1948-1964
 • Jarmila Blahušková 1964-1967
 • Herbert Panovský 1967-1968
 • Pavla Sedláčková 1968-1973
 • Jarmila Mikesková 1973-2000
 • Mgr. Jarmila Málková 2000-2004
 • Mgr. Šárka Kršiaková 2004-2015
 • Mgr. Petra Píšková 2015-dodnes
Od 1.1.2003 přechází ZŠ do právní subjektivity, jejími součástmi se stává mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní:
Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Od 1.1.2003 přechází ZŠ do právní subjektivity, jejími součástmi se stává mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní: Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace